Läs det nyaste numret av vår tidning:

Föreningshus:

Verksamhetsområde

UF-strategisemi i T:fors

20.12.2018 kl. 10:01
Anmäl om deltagande till strategiseminariet i T:fors senast 10 januari

26-27.1.2019, Svenska klubbens utrymmen (Luckan), Otavalagatan 9, Tammerfors

Strategiseminariet är avsett för landskapens och FSU:s styrelsemedlemmar och tjänstemän. Avsikten är att föra en gemensam diskussion över vår uppgift och våra möjligheter till närmare samarbete och effektiverad resursanvändning. Målsättningen är därutöver att upprätthålla denna årliga plattform för FSU:s och landskapsförbundens styrelser att träffa varandra och föra diskussioner om aktuella ämnen. Ann-Sofi Backgren leder strategiseminariet 2019.

LÖRDAG 26.1.2019

Kl. 12:00            Introduktion

10 min: Välkommen – FSU:s verksamhetsledare och ordförande
Seminariets uppbyggnad – FSU:s verksamhetsledare och moderator Ann-Sofi Backgren.

                          15 min: Alla seminariedeltagare presenterar sig

                          35 min: Förbunden presenterar kort (á 5 min)                                             sin verksamhet

Kl. 13:00            Suomen Kotiseutuliitto:s representant
                            
Aktuellt om föreningshusärenden

Kl. 13:40            Kaffepaus

Kl. 14.00            Vad vill vi med vår rörelse?

10 min: Inledning till temat. Rörelsen är stor och uppvisar en enorm mångfald av aktiviteter. Det är därför inte alltid lätt för förbunden att tillgodose fältets önskemål.

                          25 min: Grupparbete 1: Rörelsens mission och                                        allmän syn på riktningen

                          25 min: Presentation av grupparbeten.

25 min: Grupparbete 2: Hur kan vi stärka vår mångfald, och hur kan vi ytterligare arbeta för en etnisk mångfald inom rörelsen?

                          25 min: Presentation av grupparbeten.

                          10 min: Allmän diskussion och en konklusion                                             av temat ”Vad vill vi med vår rörelse?”.

Kl. 16.00            Kaffepaus

Kl. 16.30            Roller bland förbunden

10 min: Inledning till temat. Rörelsen står ständigt inför frågeställningen vem vi är och vad vi bör arbeta med. Med FSU-styrelsens proposition till höstmötet 2018 i bakgrunden, bör verksamheten och förbundens roll diskuteras.

25 min: Grupparbete 3: Hur ser vi på ett allmänt plan att vår rörelse är uppbyggd? Vilken nivå sköter om vad? Här bör skiljas på nuläget och hur kunde vi styra upplägget emot större effektivitet.

                          25 min: Presentation av grupparbeten

                          25 min: Grupparbete 4: Hur effektivera                                                      verksamheten och förbundssamarbetet?

                          25 min: Presentation av grupparbeten

                          10 min: Allmän diskussion och konklusion av                                             temat ”Roller bland förbunden”.

Kl. 18:30            Avrundning av seminariedag 1

Kl. 20                  Middag och kvällsfest i Luckans festsal

 

SÖNDAG 27.1.2019

Kl. 9.00              Ett slutanförande över seminariet

                           En konklusion av seminariet samt klara punkter om                                 hur vi bör gå vidare.

Diskussion om FSU-styrelsens proposition.


Tillsättande av en arbetsgrupp bestående av ordföranden för landskapsförbunden och ledamöter ur FSU:s styrelse för att dryfta över uppgifterna givna av FSU:s höstmöte 2018 (FSU-styrelsens proposition).

Kl. 10.00            UF-stiftelsens årsmöte och styrelsemöte (för alla)

Ca kl. 11.30      Hemfärd

Notera följande:

Meddela fsu@fsu.fi senast torsdag 10.1.2019 vem som deltar och vilka som behöver hotellinkvartering! Landskapsförbunden står för sina egna deltagares rese- och logikostnader förutom dem som sitter i FSU-styrelsen (FSU bekostar).

FSU har reserverat inkvartering på Scandic Tampere Koskipuisto, d v s samma hotell som senaste vinter hette Cumulus Koskikatu. FSU skall meddela antal rum och personuppgifter till hotellet 11.1!